דוד מימוני - מאלף כלבים 054-2233131
Showing posts from tagged with: גבולות לכלב

חוקים גבולות ומגבלות כן כן גם כלבים צריכים…!

14.10.15

כמו בכל בית מתוקן קיימת היררכיה של "מנהיגים ומונהגים" כגון בבית- ההורים מחליטים את חוקי הבית . בעבודה יש בוס שהוא מחליט מי עושה מה, מתי, ואיך. חוקי תנועה בכבישים וכו'... גם לכלב חייבת להיות חוקיות כמו בלהקה בטבע (אכתוב בקרוב מאמר "אופי הלהקה") כלב שחי בצורה מבוייתת כלומר איתנו בבית או בחצר צריך לדעת שיש חוקים גבולות ומגבלות.